FORM ĐĂNG KÝ
Hạn cuối: 8h00 - 09/01/2021

Gửi

CSWA - Mechanical Design
CSWP - Mechanical Design
CSWPA-Drawing Tools
CSWPA-Mold Making
CSWPA-Surfacing
CSWPA-Sheet Metal
CSWPA-Weldments
CSWA-Simulation
CSWP-Simulation
Thứ 7 ngày 23/01/2021
Thứ 7 ngày 30/01/2021

CHỨNG CHỈ MUỐN THI

Thi và sở hữu chứng chỉ SOLIDWORKS từ hãng DASSAULT SYSTEMES

Chứng chỉ quốc tế - có giá trị trên toàn cầu.

CHỌN THỜI GIAN THI

(Nếu thi 2 chứng chỉ trở lên có thể chọn 2 khung giờ)

*Lưu ý: Khóa học tại SSPACE đã bao gồm voucher thi chứng chỉ quốc tế miễn phí. SSPACE sẽ thông báo cho học viên đủ điều kiện thi.

- Chiều: 13h30 - 17h00. Chọn lịch thi:
+ Thứ 7 - ngày 23/01/2021
+ Hoặc Thứ 7 - ngày 30/01/2021

Hotline

0766 667 247

Email

S@sspace.com

Website

www.sspace.edu.vn

Thời gian thi

Đã gửi thông tin!

Cảm ơn bạn đã đăng ký kỳ thi chứng chỉ SOLIDWORKS Quốc tế!
SSPACE sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!