FORM ĐĂNG KÝ
Hạn cuối: 8h00 - 15/10/2020

Gửi

CSWA - Mechanical Design
CSWP - Mechanical Design
CSWPA-Drawing Tools
CSWPA-Mold Making
CSWPA-Surfacing
CSWPA-Sheet Metal
CSWPA-Weldments
CSWA-Simulation
CSWP-Simulation

CHỨNG CHỈ MUỐN THI

Thi và sở hữu chứng chỉ SOLIDWORKS từ hãng DASSAULT SYSTEMES

Chứng chỉ quốc tế - có giá trị trên toàn cầu.

13:00 - 17:00 Chủ Nhật - ngày 25/10/2020

Đăng ký thành công!

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công kỳ thi chứng chỉ SOLIDWORKS Quốc tế!
SSPACE sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!